YouTube Tripadvisor Facebook Webshop
Kapcsolat Programok

Adatvédelmi tájékoztató

KEDVES LÁTOGATÓ!

Személyes adatainak védelme kiemelten fontos az Akron Bt., a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum üzemeltetője (továbbiakban Akron Bt.) számára.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy személyes adatai felett Ön rendelkezik, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott adatokat gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk.

Nagyra értékeljük bizalmát, ezért a lehető legkevesebb adatot gyűjtjük és ezt csak az Ön engedélyével tesszük. Az adatokat kizárólag az előre meghatározott célra használjuk fel és az Ön tudta nélkül nem adjuk ki azokat harmadik félnek.

Az Akron Bt.-nél minden erőfeszítést megteszünk adatainak védelme érdekében, ideértve az adatok technikai védelmét és a belső folyamatokat, valamint a fizikai adatvédelmi intézkedéseket.

Mivel ügyfeleink, látogatóink bizalma számunkra kiemelkedően fontos, minden tőlünk telhetőt megteszünk személyes adatai védelmének érdekében.

Köszönjük folyamatos érdeklődését és támogatását!​

 

Adatkezelési tájékoztató

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató") az AKRON Reklámiroda Bt. (székhelye:1061 Budapest, Székely M. u. 9.), a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum üzemeltetője a továbbiakban „ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum" adatkezelési tájékoztatója, mely azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum gyűjt és kezel.

A ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum címe: 2025 Visegrád, Rév u.1.
Az AKRON Reklámiorda Bt. címe: 1061 Budapest, Székely M.u.9.

Cégjegyzékszáma: 01-06-317067

Adószáma: 28506595-2-42

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a www.palinkamuzeumvisegrad.hu weboldalt vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a következő elérhetőségek valamelyikén:

Az AKRON Bt. elérhetőségei a  +36 (20) 939-1790 telefonszámon.

 

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

Az AKRON Bt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a www.palinkamuzeumvisegrad.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

 

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása

Az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során, specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön az adott szolgáltatás igénybevétele előtt tájékoztatást kap.

 

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

Bizonyos internetes oldalakon (palinkamuzeumvisegrad.hu) vagy bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban (pálinka túra, tárlatvezetés, csoportos vagy egyéni foglalás, ingyenes fotó készítés) Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeummal való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat (önéletrajz) vagy (például közösségi oldalakon) nyilvánosságra hozhat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött információk egy része az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.") 3. § 2. pontja, valamint a 2016/679/EU számon meghozott EU Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, „GDPR") rendelkezései értelmében „személyes adat".

A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi felsorolásban kerül bemutatásra.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott személyes adat vagy információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.​

A ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum alapvetően az alábbi személyes adatokat kezeli:

  • Szolgáltatásokra való feliratkozás vagy szolgáltatások megrendelése céljából – telefonszám, és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
  • Fénykép továbbító rendszer használatához – e-mailen történő kommunikáció rögzítése formájában.

 

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek (szerkesztő, admin)
Adatkezelő:

Cégnév:AKRON Reklámiroda Bt.
Székhely: 1061 Budapest, Székely M.u.9
Cégjegyzéskszám: 01-06-317067

Adatvédelmi tisztviselő: Spáth Diána;
Adatvédelmi tisztvidelő elérhetőségei: e-mail: diana.spath@palinkamuzeumvisegrad.hu, tel.: +36/26/597026

A jelen Tájékoztató az Adatkezelőkre érvényes. A harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.


6. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok
Általában az online szolgáltatásaink használata nem igényeli a személyes adatok megadását. Amikor az online szolgáltatásaink keretében személyes adatokat (név, postacím vagy e-mail cím) gyűjtenek, akkor az önkéntes alapon történik. Ha például weboldalunkon keresztül szeretne pálinka túrát foglalni,  elkérjük az Ön e-mail címét, és olyan információk megadását is kérjük, amelyek lehetővé teszik számunkra a programon való részvétel feltételeinek biztosítását.
 Adatkezelések
 
Alapelvként az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az ismertetett célokra dolgozzuk fel és használjuk fel. Ezek közé a következők tartoznak:
  • Szolgáltatásokra való feliratkozás vagy szolgáltatások megrendelése céljából – telefonszám, és e-mailen történő kommunikáció rögzítése.
  • Fénykép továbbító rendszer használatához – e-mailen történő kommunikáció rögzítése formájában.
7. Webelemzés
A működés folyamatos optimalizálása érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt  közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.
- Facebook Plugin-ok („Megosztás” gomb): A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.
YouTube: A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 8. Gyermekekkel és harmadik személyekkel kapcsolatos személyes adatok16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha szülőktől ehhez engedélyt kértek.Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.Amennyiben Ön bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. meghatalmazott családtag, törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy – például fogyasztó – akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum-ot ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. Ettől függetlenül, a ZUGFŐZDE Pálinkamúzeum mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Például, ha Ön harmadik személy - például családtag - nevében jár el, jogosultak vagyunk kérni az Ön meghatalmazását és/vagy az érintett személy megfelelő adatkezelési hozzájárulását az adott ügyre vonatkozóan.Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról, vagy egy harmadik személy Önről jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre személyes adatot. A Tájékoztató elején jelzett elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk. 9. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei, regisztráció, álláshirdetésre jelentkezés, és egyéb önkéntes kapcsolatfelvétel eseténÁltalánosan az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél: (a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (b) személyes adatainak helyesbítését, valamint (c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 munkanapon belül, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 munkanapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása, amelynek megadása a honlap megnyitásával, illetve egyes regisztrációhoz kötött részeibe történő belépéssel történik.

 

10. Jogérvényesítés

Jogaik megsértése esetén:
Az Adatkezelőkhöz fordulhatnak: a kérelmet megvizsgálják, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatják;
Bírósághoz fordulhatnak: a pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja; a bíróság az ügyben soron kívül jár el.
-  A felügyeleti hatóságnál panasszal élhetnek:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 (1) 391-1400
www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu